การเงินหมายถึงอะไร

เป็นการศึกษาและกำหนดวิธีการ บุคคลหน่วยงาน ธุรกิจการค้า และองค์การต่างๆ
จะจัดหาแบ่งสรรและใช้ทรัพกรเงิน