การบริหารจิต คืออะไร

การฝึกจิตให้ดีงามนุ่มนวนมีน้ำหนัก แข็งแกร่ง ผ่อนคลาย และสงบ