เครื่องหมายการค้า หมายถึง

เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องนำมาพิจารณาทำความรู้ความเข้าใจว่า เพราะเหตุใดการทำธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีเครื่องหมายการค้า และจำเป็นต้องเลือกเครื่องหมายการค้าที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของตนอย่างไร