ใบงานที่ 3.3 เรื่อง ปัญญาวุฒิธรรม 4

กรณีศึกษา เรื่อง ผู้มีปัญญา
 
ชุมชนบ่อฝ้ายเป็นชุมชนที่สมาชิกส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง มีบางครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนแต่สมาชิกทุกคนในชุมชนต่างก็เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน ทุกเช้าของวันอาทิตย์จะมีสมาชิกบางคนมานั่งที่ร้านกาแฟเป็นการพบปะกันในกลุ่มย่อย และต่างก็จะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
 

เม่น
:
ผมเพิ่งไปงานรับปริญญาของหนูสร้อยสุดาหลานสาวของผม เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยากจะเล่าเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่เด็กหนุ่มเด็กสาวสมัยนี้ คือ เด็กคนนี้พ่อแม่มีลูกหลายคนและฐานะยากจน แต่เด็กคนนี้ขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือ เวลาว่างก็ช่วยแม่ทำงานบ้าน ใครชวนไปเที่ยวเตร่ก็ไม่ไป
เฟือง
:
ผมก็เคยคุยกับเด็กคนนี้อยู่บ่อยๆ เหมือนกัน แกพูดจามีเหตุผลนะ และเพื่อนที่หนูสร้อยสุดาคบอยู่นั้นมีอยู่ไม่กี่คนก็จริง แต่ละคนก็ขยันเรียนและเห็นเขาชวนกันไปห้องสมุดอยู่เสมอ
ชัย
:
ลูกสาวของผมเคยเอางานไปให้หนูสร้อยสุดาพิมพ์เหมือนกัน เป็นรายได้พิเศษนอกเหนือจากการเรียน
ชอบ
:
เด็กในชุมชนของเราส่วนใหญ่จะมีความประพฤติดีและประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานด้วย เช่น อเนกที่อยู่ข้างบ้านผม เขาเรียนจบแค่มัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่เขาได้เพื่อนดีพาไปฝึกงานตกแต่งสวน เดี๋ยวนี้เขากลายเป็นผู้รับเหมาจัดสวนสวยงาม มีรายได้มั่นคงและเป็นที่รู้จักกันในวงการจัดสวนสวยงาม นอกจากนั้นเขายังเป็นคนดีซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ถึงแม้จะมีโอกาสเอาเปรียบ ใช้วัสดุที่ไม่ดีมาตกแต่งสวนเขาก็ไม่ทำ

 
ใครเป็นผู้ที่นำหลักธรรมปัญญาวุฒิธรรม 4 ไปปฏิบัติ จงยกตัวอย่างประกอบ พร้อมผลที่ได้รับ